ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

เมื่อปรากฏการณ์บนพื้นโลกถูกแสดงเป็นแผนที่ทั้งในรูป Hard Copy (กระดาษ, แผ่นผ้า, พลาสติก ฯลฯ) และ Soft Copy (Digital Map) ปัจจุบันเราจะรับรู้ว่ามีการจัดเก็บในระบบ GIS ในรูป Feature ที่เป็น Graphic data และ Attribute data  

 

โดยปรากฏการณ์บนพื้นโลกถูกแสดงเป็นประเภทของคุณลักษณะเชิงพื้นที่ 4 มิติ คือ มิติของตำแหน่ง มิติของความยาว มิติของพื้นที่ และมิติของความสูงต่ำ

 

 

 

 

ซึ่งการแสดงผลให้เห็นเป็นภาพในแผนที่สามารถแสดงได้ 3 ลักษณะ คือ

 

 

 

1. แสดงเป็นภาพความแตกต่างของคุณลักษณะทางพื้นที่ (Feature) โดยภาพที่ปรากฏเป็นแผนที่ที่แสดงคุณลักษณะทางพื้นที่ (Feature) จะถูกแสดงเป็นปรากฏการณ์ทางพื้นที่ 3 ลักษณะ คือ จุด เส้น และพื้นที่

 

 

2. แสดงเป็นรูปภาพ (Image) โดยทั่วไปจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งสามารถนำมาแปลงและแยกเป็นแผนที่ที่แสดงคุณลักษณะทางพื้นที่ (Feature) ได้

 

 

3. แสดงเป็นภาพของพื้นผิว (Surfaces) ที่แสดงเป็นข้อมูลความสูง ต่ำ และลาดเอียง โดยสามารถแสดงได้ทั้งลักษณะภูมิประเทศ และแสดงเป็นค่าข้อมูล เช่น จำนวนหรือความหนาแน่นในแต่ละพื้นที่โดยแสดงในลักษณะพื้นผิว (Surfaces) ได้เช่นกัน

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com