• อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
 •  ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 ถึง 12 องศาเหนือ และลองจิจูด 97 ถึง 106 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 513115 ตารางกิโลเมตร

  Read more ...

ระดับน้ำลด เข้าถึงและพบเด็ก ๆ

 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 :

 

รายงานข่าวกล่าวว่า วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ภารกิจลดปริมาณน้ำในถ้ำหลายวิธีเริ่มประสบความสำเร็จ การลดระดับน้ำในถ้ำจากการเบี่ยงทางเดินน้ำโดยมีการสำรวจเส้นทางน้ำที่ไหลเข้าถ้ำและพยายามเปลี่ยนเส้นทางการไหลโดยใช้ท่อและวิธี กาลักน้ำ ให้น้ำไหลไปตามแนวท่อ การขุดเจาะระบายน้ำใต้ดินในบริเวณโดยรอบๆ ถ้ำหลวง ทำให้ระดับน้ำในถ้ำลดลง

         

ภารกิจการเบี่ยงทางเดินน้ำบนภูเขาเพื่อลดระดับน้ำในถ้ำหลวงฯ ถูกเร่งดำเนินการแข่งกับเวลาและสภาพลมฟ้าอากาศในขณะนั้น  (ที่มา: ภาพต้นแบบจาก www.komchadluek.net)

         

การขุดเจาะระบายน้ำใต้ดินถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน (ที่มา: ภาพต้นแบบจาก www.komchadluek.net)

ประมาณเที่ยงวันเฟซบุ๊ก Thai navySEAL รายงานว่าระดับน้ำในถ้ำลดลงจนสามารถเข้าถึงโถง 3 และเตรียมเข้าไปค้นหาที่จุดหาดพัทยา โดยมีการขนท่อสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งระดมสูบน้ำออกจากถ้ำจนน้ำลด หน่วยค้นหาสามารถเดินค้นหาเลยต่อไปจากหาดพัทยาถึง 300 เมตร ขณะที่มีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณโถง 3 และในวันนี้ ครูบาชุ่มก็ได้เดินทางมาถึงปากถ้ำเป็นครั้งที่ 2 เพื่อทำพิธีสืบชะตาให้กำลังใจญาติ ๆ ของเด็กอีกครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 :

ในวันที่ผ่าน ๆ มาจะพบว่าขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ ซึ่งล้วนมาจากประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมาจากความเชื่อ ความศรัทธาจากพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เคารพนับถือกัน เช่นเดียวกับวันนี้ที่ข่าวสารจากต่างประเทศได้รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรงทราบข่าวการค้นหาเด็ก ๆ และโค้ชทีมนักเตะหมูป่าอะคาเดมี พระองค์ทรงห่วงใยและได้ทรงสวดมนต์ขอพรให้ทุกคนปลอดภัยซึ่งย่อมทำให้ผู้ร่วมภารกิจค้นหาฯ ที่ทราบข่าวย่อมมีขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้น

ในส่วนของการค้นหา ทีมค้นหาได้พยายามเพิ่มช่องทางการเข้าสู่ถ้ำหลวงจากด้านบน โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของทหารลำเลียงเครื่องจักรและอุปกรณ์หนักไปที่ดอยผาหมีเพื่อขุดเจาะและขยายโพรงหาทางเข้าถ้ำฯ 

         

การพยายามเพิ่มช่องทางการเข้าสู่ถ้ำหลวงจากด้านบนโดยการขุดเจาะภูเขาทำให้มีภารกิจที่เฮลิคอปเตอร์ต้องลำเลียงเครื่องจักรและอุปกรณ์หนักขึ้นไปที่ดอยผาหมี (ที่มา: ภาพต้นแบบจาก www.komchadluek.net)

พร้อมกับทางด้านล่างได้มีการนำเครื่องสูบน้ำที่แรงที่สุดที่เรียกว่าท่อพญานาคจำนวน 10 ท่อมาช่วยระดมสูบน้ำออกจากปากถ้ำ โดยท่อพญานาคสามารถสูบน้ำได้มากกว่า 10 เท่าของท่อน้ำปกติที่มีอยู่

ในขณะที่วันนี้ รศ. ประหยัด ปานดี อดีตอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มช. ได้เสนอความเห็นโดยเขียนผ่านไลน์กลุ่มศิษย์เก่าภูมิศาสตร์ มช. แนะนำให้สำรวจน้ำมุดรูที่มีทิศทางการไหลและหายไปในทิศของถ้ำหลวง เพื่อทำการปิดจุดที่น้ำมุดหายไป แล้วทำการเบี่ยงเบนทิศทางการไหลของน้ำ ณ จุดนั้น ซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์มากจึงได้นำความเห็นอาจารย์เสนอเข้าไปในเฟซบุ๊ก Geo CMU Alumni

         

การลดปริมาณน้ำในถ้ำหลวงอีกทางหนึ่งถูกเสนอโดยอดีตอาจารย์ภูมิศาสตร์ คือการสำรวจน้ำมุดรูแล้วทำการเบี่ยงเบนทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้ไหลเข้าถ้ำ (ที่มา: ภาพจากเฟซบุ๊ก Geo CMU Alumni)

         

จากข้อเสนอให้สำรวจน้ำมุดรูแล้วเบี่ยงเบนทิศทางทำให้นักภูมิศาสตร์ทำการวิเคราะห์หาตำแหน่งน้ำมุดรูจากข้อมูล DEM จาก Aster 30 เมตร แล้วจัดทำแผนที่เสนอผ่านเฟซบุ๊ก Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai

รายงานข่าวจากสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าสถานการณ์น้ำวันนี้ดีขึ้นมาก น้ำในถ้ำลดลงจนทำให้หน่วยซีลและทีมที่เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำจากต่างชาติสามารถตั้งฐานปฏิบัติการภายในถ้ำได้และทีมแพทย์ได้เริ่มซักซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 :

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงว่าการระบายน้ำ อุดตาน้ำและการเบี่ยงทางเดินน้ำสามารถทำได้สำเร็จ ทั้งหมดเกิดจากความพยายามในหลาย ๆ วันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในวันนี้ที่ชาวบ้านผาหมี กว่า 100 คนได้ร่วมกันสร้างฝายกั่นน้ำพร้อมทั้งใช้ท่อน้ำขนาดใหญ่เป็นทางเดินน้ำใหม่ให้เปลี่ยนทางน้ำไม่ให้ไหลซึมเข้าถ้ำหลวงด้วย

         

ชาวบ้านผาหมีสร้างฝายกั่นน้ำพร้อมใช้ท่อน้ำขนาดใหญ่เปลี่ยนทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าถ้ำหลวง (ที่มา: ภาพต้นแบบจาก www.komchadluek.net)

ในการสำรวจมีความคืบหน้ามากหลังจากตั้งกองบัญชาการที่โถง 3 หน่วยชีลและนักดำน้ำชาวต่างชาติสามารถเข้าไปถึงสามแยกและหาดพัทยา และพบว่าที่หาดพัทยาถูกน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม หน่วยชีลและนักดำน้ำชาวอังกฤษก้ยังพยายามดำน้ำสำรวจเลยไปจนถึงเนินนมสาว และที่เนินนมสาวนี่เอง สิ่งที่ทุกคนรอคอยและเฝ้าติดตามก็เกิดขึ้น ซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ว่า นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษได้ดำไปจนสุดปลายเชือกที่ใช้ปักวางแนวนำทาง และเมื่อปักปลายเชือกลงในดินโคนแล้วก็โผล่ขึ้นจากน้ำและได้พบกับเด็ก ๆ ทั้ง 13 ชีวิตอยู่บนเนินนมสาวพอดี

         

เด็ก ๆ ทั้ง 13 ชีวิตที่พักอยู่บนเนินนมสาวในถ้ำหลวงฯ ถูกค้นพบโดยนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษที่ดำน้ำเข้าไปค้นหา (ที่มา: ภาพจาก www.komchadluek.net)

ภารกิจการค้นหาเด็ก ๆ ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จึงได้จบสิ้นลงพร้อมกับความดีใจ ความภูมิใจของคนไทยและชาวต่างชาติมากมาย หากแต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาคือ การพาเด็ก ๆ นักดำน้ำและทีมงานทั้งหมดที่อยู่ภายในถ้ำกลับออกมาอย่างปลอดภัยยังเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายไปกว่าการค้นหาเช่นกัน

สำหรับนักภูมิศาสตร์แล้ว ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการค้นหาเด็กๆ นักภูมิศาสตร์ยังคงต้องสำรวจและใช้วิชาความรู้ช่วยค้นหาหลุมยุบ โพรงและปล่องบนภูเขาซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะเป็นช่องทางนำเด็ก ๆ นักดำน้ำและทีมงานที่อยู่ภายในถ้ำกลับออกมาทางด้านบนดอยนางนอน

 

          อ่านตอน 1

          อ่านตอน 2

          อ่านตอน 3

          อ่านตอน 5

 

 

 

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com