การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และทิศทางการนำมาใช้งานในอนาคต

เอกสารการนำเสนอประกอบการบรรยายในการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารมหานครระดับต้นของข้าราชการกรุงเทพมหานครหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และทิศทางการนำมาใช้งานในอนาคต โดยจะอธิบายเปรียบเทียบกับกรอบทิศทางระดับชาติและแนวโน้มเทคโนโลยีในระดับสากล

 

รายละเอียดประกอบด้วย

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/10_BMA_IT_Apply_m.pdf

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com