นักวิเคราะห์การตลาดเตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2560 อาจมาเร็วกว่าที่คิด ?

อ่านข่าว ชิคาโก 28 ก.พ.- นักวิเคราะห์การตลาดของสำนักข่าวรอยเตอร์เตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2560 อาจมาเร็วกว่าที่คิดไว้ เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังอุ่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.... http://www.tnamcot.com/content/664875 ถามตัวเองว่าเราเข้าใจปรากฏการณ์นี้แค่ไหน....นักวิเคราะห์การตลาดของสำนักข่าวรอยเตอร์ยังเข้าใจปรากฏการณ์นี้....ก็เลยต้องมาทบทวนเรื่องปรากฏการณ์ เอลนีโญ – ลานิญาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจอีกครั้ง

ภาวะปกติของมหาสมุทรแปรซิฟิก ลมสินค้า กระแสน้ำ และพื้นทวีป

ลมสินค้าซึ่งเป็นลมประจำปีที่เกิดจากความกดอากาศที่มีอยู่เดิมบนโลกตลอดปี โดยลมสินค้าจะพัดสม่ำเสมอ มีกำลังแรงปานกลาง ลมสินค้าเกิดจากบริเวณขั้วโลกและบริเวณเส้นศูนย์สูตรได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน โดยบริเวณเส้นศูนย์สูตรได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าบริเวณอื่นจึงเป็นบริเวณที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ  ขณะที่บริเวณกึ่งศูนย์สูตร(บริเวณแถบละติจูด 30 องศาเหนือ และบริเวณแถบละติจูด 30 องศาใต้) ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าจึงเป็นหย่อมความกดอากาศสูง ทำให้เกิดลมพัดเข้าหาบริเวณเส้นศูนย์สูตร แต่เนื่องจากแกนโลกเอียงและโลกหมุนรอบตัวเองทำให้ทางซีกโลกเหนือ (เหนือเส้นศูนย์สูตร) ลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เราจึงเรียกว่าลมนี้ว่า ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางซีกโลกใต้ (ใต้เส้นศูนย์สูตร) ลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงเรียกว่าลมนี้ว่า ลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้

  • พื้นผิวของประเทศไทย เมื่อแบ่งตามธรณีสัณฐานจะแบ่งได้ 8 ภูมิภาค

    Read more ...
  • แผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นขบวนการเกิดเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นดินและวัตถุต่าง ๆ บนพื้นดิน การเคลื่อนที่จะเคลื่อนบนพื้นที่ลาด

    Read more ...
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System for Administration)” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

    Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com