• หากเป็นผู้ใช้หรือผู้ผลิตแผนที่ต้องรับรู้และเข้าใจรายละเอียดประจำขอบระวาง รายละเอียดประจำขอบระวางที่ดีจะช่วย

  Read more ...
 •  

  อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร

  Read more ...

 • อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศจริงเมื่อกำหนดให้ระยะทางในแผนที่เป็น 1 หน่วย

  Read more ...

 

จริงๆ แล้วเรารับรู้ตลอดเวลาว่าแผนที่กระดาษเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาประเทศ หลากหลายโครงการเพราะนักวิชาการ ข้าราชการ หรือภาคเอกชนต่างใช้แผนที่กระดาษวางแผนการทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยจะเห็นพระมหากษัตริย์ไทยที่เราเรียกว่า พ่อหลวงทรงนำแผนที่กระดาษไปด้วยเสมอในหลายๆครั้งของการประกอบพระราชกรณียกิจ 

 

แม้ว่าปัจจุบันแผนที่ถูกจัดเก็บและเรียกใช้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และมือถือแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็ยังคงมีอยู่หลายประการ เช่น

 

-          แผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถดูได้ใหญ่สุดเท่ากับจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเท่านั้น หากต้องการขยายก็ต้องฉายผ่านเครื่องฉายซึ่งยุ่งยากต่อการพกพาและขนย้าย

-          สัญลักษณ์ของแผนที่เมื่ออยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ขนาดจอเล็ก รายละเอียดสัญลักษณ์จะบดบังหรือถูกย่อส่วนจนเล็กลงและหายไป หากต้องการดูข้อมูลสำหรับพื้นที่กว้างใหญ่ ในจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือจะถูกลดรายละเอียดข้อมูลลงและข้อมูลบางส่วนหายไป (ติดตามอ่านรายละเอียดขบวนการ Cartographic design : Generalization ได้เร็วๆนี้)

  

 

-      การเขียนสัญลักษณ์ อักษร การวาดเส้น โยงเส้นหรือการแทรกปะติดสิ่งใดๆลงบนแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีจอขนาดเล็กยุ่งยาก ล่าช้าไม่สะดวก ไม่เหมาะสมต่อการวางแผนงานในพื้นที่

 

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com