ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่ควรศึกษาและจัดการ

Read more ...
 •  

  หลังจากทดลองมาหลายรูปแบบหลายวิธีการเราจึงพบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งเด็กและคนชรา มีทั้งแชมพู น้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า

  After experimenting with various formats and methods, we have identified a safe cleaning product suitable for families, catering to both children and older adults. The product range includes shampoo, dishwashing liquid, and laundry detergent.

  Read more ...
 •  ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 ถึง 12 องศาเหนือ และลองจิจูด 97 ถึง 106 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 513115 ตารางกิโลเมตร

  Read more ...
   
 • ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่มีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำ ก็ไม่มีอาหาร เพราะป่า เป็นต้นน้ำ ต้นกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและทรัพยากรอื่นๆ เราควรรู้และเข้าใจป่า 

  Read more ...
 • นักวิเคราะห์การตลาดเตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2560 อาจมาเร็วกว่าที่คิด ?

  Read more ...
   
 • ภัย พิบัติจากพายุ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล พายุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

  Read more ...
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ

  Read more ...
   
 •  

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบ GIS จนกระทั้งสามารถสนับสนุนงานของ กทม. ได้มากมายในปัจจุบัน

  Read more ...
 •  

  พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ ๆ น้อง ๆ และครูบาอาจารย์ ในฐานะศิษย์เก่าจึงได้นำเสนอความคิดของอดีตข้าราชการสายวิชาการและสายบริหาร

  Read more ...
   
 • “GE737 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เนื้อหาการบรรยายที่มาของระบบ GIS Spatial data Database การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

เมื่ออ่านและแปลความจากเส้นชั้นความสูง (Contour) ในตอนที่ 2 แล้ว ตอน 3 จะเป็นการอ่านภาพตัดขวางจากเส้นชั้นความสูง (Contour) โดยการอ่านภาพตัดขวางจากเส้นชั้นความสูง (Contour) จะทำให้เห็นความสูงต่ำของภูมิประเทศ เห็นการบดบังสายตา เห็นความลาดชัน เนินเขา หุบเขา ร่องน้ำในลักษณะของภาพหน้าตัด เช่นเมื่อผู้ใช้แผนที่ยืนอยู่ที่จุดหนึ่ง (A) ต้องการเห็นภูมิประเทศข้างหน้าในแนวขวาง (B-C) เราสามารถนำข้อมูลเส้นชั้นความสูงและแนวขวางมาสร้างภาพตัดขวางได้โดยง่าย

 

ตัวอย่างการสร้างภาพตัดขวางจากเส้นชั้นความสูง

 

1. ข้อมูลเส้นชั้นความสูงและแนวขวางที่ต้องการสร้างภาพตัดขวาง

 

 

2. อ่านค่าความสูงจากเส้นชั้นความสูงที่แนวขวางลากผ่าน (สังเกตค่าความสูงที่ต่ำสุดและสูงสุด) สร้างเส้นตั้งฉากแกน x,y โดยให้

 

- แกน x ยาวเท่ากับหรือยาวกว่าแนวขวางที่ต้องการสร้างภาพตัดขวาง

 

- แบ่งค่าแกน Y เป็นระยะ ๆ ตามค่าความสูงของเส้นชั้นความสูงที่เราอ่านค่าโดยให้ค่าความสูงต่ำสุดของเส้นชั้นความสูงเป็นระยะฐาน แล้วแบ่งค่าความสูงเป็นช่วงๆ ให้มีระยะและความสูงเท่าๆ กัน

 

- ลากเส้นขนานแกน X ตามระยะช่วงที่แบ่งในแกน Y

 

 

3. ที่จุดตัดของข้อมูลเส้นชั้นความสูงกับแนวขวางที่ต้องการสร้างภาพตัดขวางทุกๆ จุดตัด อ่านค่าความสูงของเส้นชั้นความสูงแล้วลากเส้นให้ขนานกับแกน Y โดยให้มาบรรจบกับเส้นที่ลากในข้อ 2 ซึ่งมีค่าความสูงที่ตรงกันกับค่าของแกน Y

4. ลากเส้นเชื่อมจุดตัดในข้อ 3 ทุก ๆ จุด ปรับแต่งให้พอสวยงามเป็นธรรมชาติ จะเห็นภาพตัดขวางเป็นภูมิประเทศที่แสดงความสูง ต่ำ การลาดเอียง

 หลักการนี้ เป็นหลักการเดียวที่โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชุด 3 D นำไปใช้ประมวลผลข้อมูลซึ่งสามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว หากแต่เราไม่สามารถหาโปรแกรมและข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา และที่สำคัญการที่เรารู้ที่มาและหลักการพื้นฐานดังเดิมเราจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏสามารถนำไปใช้งานได้จริงแค่ไหน ระดับไหนที่คลาดเคลื่อนไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้

 

อ่าน การอ่านและแปลความหมายในแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ตอน 1 ที่ https://www.geo2gis.com/index.php/2016-01-29-05-50-20/257-grid-utm-2

อ่าน การอ่านและแปลความหมายในแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ตอน 2 ที่ https://www.geo2gis.com/index.php/2016-01-29-05-50-20/256-contour-2

 • บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน

  Read more ...
   
 • เมื่อพิจารณาผังความสัมพันธ์ของหน่วย IT ของ กทม.กับหน่วย IT อื่นๆ ร่วมกับองค์ประกอบ IT โดยพิจาณาอย่างเป็นระบบทั้ง 4 ระบบ คือ Information Technology (IT), Communication Technology (CT), Information Science (IS) และ Information Technology Support & Service (ITSS)  จะพบสิ่งที่หน่วย IT กทม.ต้องบริหารจัดการ

  Read more ...
 • แผนที่กระดาษยังเป็นแผนที่ที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากข้อจำกัดของแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์

  Read more ...
   
 • มาตราส่วนจะสัมพันธ์ในการทำ Generalization และ Symbolization ในแผนที่

  The scale plays a crucial role in the processes of generalization and symbolization in cartography.

  Read more ...
   
 • เส้นชั้นความสูงเป็นเส้นที่สมมุติที่จะลากผ่านพื้นผิวโลกที่มีระดับความสูงเท่ากัน โดยเส้นชั้นความสูงจะปรากฏทั่วไปในแผนที่ที่ต้องการแสดงภูมิประเทศ หรือเป็นชั้นข้อมูลหนึ่งในโปรแกรมระบบ GIS 

  Read more ...