•  ติดตามสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือเด็ก ๆ หายและเริ่มต้นการค้นหา

  Read more ...
   
 •  หลากหลายความเห็นจากนักภูมิศาสตร์และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าพื้นที่

  Read more ...
 • ฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู มีน้อยครั้งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง แล้วอะไรคือสาเหตุการเกิดฤดูกาลของไทย ทั้ง ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

  Read more ...
   
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
 • เดิมนักภูมิศาสตร์มุ่งศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative) มากกว่าเชิงปริมาณ (Quantitative) ผลงานของนักภูมิศาสตร์จึงเป็นงานด้านการบรรยายเป็นหลัก ในการยอมรับจึงเป็นไปน้อยเพราะเชื่อกันว่าการศึกษาเชิงคุณภาพขาดความถูกต้องและเที่ยงตรง ในภายหลังนักภูมิศาสตร์จึงสนใจศึกษาเชิงปริมาณมากขึ้น

  Read more ...
   
 •  ติดตามสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือเด็ก ๆ หายและเริ่มต้นการค้นหา

  Read more ...

นักวิเคราะห์การตลาดเตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2560 อาจมาเร็วกว่าที่คิด ?

อ่านข่าว ชิคาโก 28 ก.พ.- นักวิเคราะห์การตลาดของสำนักข่าวรอยเตอร์เตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2560 อาจมาเร็วกว่าที่คิดไว้ เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังอุ่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.... http://www.tnamcot.com/content/664875 ถามตัวเองว่าเราเข้าใจปรากฏการณ์นี้แค่ไหน....นักวิเคราะห์การตลาดของสำนักข่าวรอยเตอร์ยังเข้าใจปรากฏการณ์นี้....ก็เลยต้องมาทบทวนเรื่องปรากฏการณ์ เอลนีโญ – ลานิญาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจอีกครั้ง

ภาวะปกติของมหาสมุทรแปรซิฟิก ลมสินค้า กระแสน้ำ และพื้นทวีป

ลมสินค้าซึ่งเป็นลมประจำปีที่เกิดจากความกดอากาศที่มีอยู่เดิมบนโลกตลอดปี โดยลมสินค้าจะพัดสม่ำเสมอ มีกำลังแรงปานกลาง ลมสินค้าเกิดจากบริเวณขั้วโลกและบริเวณเส้นศูนย์สูตรได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน โดยบริเวณเส้นศูนย์สูตรได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าบริเวณอื่นจึงเป็นบริเวณที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ  ขณะที่บริเวณกึ่งศูนย์สูตร(บริเวณแถบละติจูด 30 องศาเหนือ และบริเวณแถบละติจูด 30 องศาใต้) ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าจึงเป็นหย่อมความกดอากาศสูง ทำให้เกิดลมพัดเข้าหาบริเวณเส้นศูนย์สูตร แต่เนื่องจากแกนโลกเอียงและโลกหมุนรอบตัวเองทำให้ทางซีกโลกเหนือ (เหนือเส้นศูนย์สูตร) ลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เราจึงเรียกว่าลมนี้ว่า ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางซีกโลกใต้ (ใต้เส้นศูนย์สูตร) ลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงเรียกว่าลมนี้ว่า ลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้

 •  ติดตามสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือเด็ก ๆ หายและเริ่มต้นการค้นหา

  Read more ...
 • ฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู มีน้อยครั้งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง แล้วอะไรคือสาเหตุการเกิดฤดูกาลของไทย ทั้ง ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com