•  ติดตามสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือเด็ก ๆ หายและเริ่มต้นการค้นหา

  Read more ...
   
 •  หลากหลายความเห็นจากนักภูมิศาสตร์และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าพื้นที่

  Read more ...
 • ฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู มีน้อยครั้งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง แล้วอะไรคือสาเหตุการเกิดฤดูกาลของไทย ทั้ง ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

  Read more ...
   
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
 • พื้นผิวของประเทศไทย เมื่อแบ่งตามธรณีสัณฐานจะแบ่งได้ 8 ภูมิภาค

  Read more ...
   
 • แผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นขบวนการเกิดเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นดินและวัตถุต่าง ๆ บนพื้นดิน การเคลื่อนที่จะเคลื่อนบนพื้นที่ลาด

  Read more ...

ภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เป็นรากฐานให้ศาสตร์อื่นๆ เป็นศาสตร์ที่สามารถผสมผสานแนวคิดศาสตร์อื่นๆ มาแสดงเป็นปรากฏการณ์ทางพื้นที่ได้ นักภูมิศาสตร์ใช้เทคนิคการสังเกต การอธิบายภาพความจริง ศึกษาปรากฏการณ์ที่มีความแตกต่าง หลากหลายในมิติของพื้นที่

การวัดค่าในศาสตร์ของภูมิศาสตร์ 1

ภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เป็นรากฐานให้ศาสตร์อื่นๆ เป็นศาสตร์ที่สามารถผสมผสานแนวคิดศาสตร์อื่นๆ มาแสดงเป็นปรากฏการณ์ทางพื้นที่ได้ นักภูมิศาสตร์ใช้เทคนิคการสังเกต การอธิบายภาพความจริง ศึกษาปรากฏการณ์ที่มีความแตกต่าง หลากหลายในมิติของพื้นที่ทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม(เกิดจากมนุษย์) และปรากฏการณ์ทางกายภาพ(เกิดจากธรรมชาติ) ซึ่งข้อมูลปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic data) คือสิ่งที่สนใจและมีคุณลักษณะ (Feature) ที่นักภูมิศาสตร์ใช้อธิบายและวัดค่าทั้งทางตรงและทางอ้อม รูปแบบของปรากฏการณ์ที่มีมิติที่แตกต่างกัน 5 มิติ คือ

 

1. Point (Zero Dimensional)

 

2. Line (One Dimensional)

 

3. Area (Two Dimensional)

 

4.Volume (Three Dimensional)

 

5. Space-Time (Four Dimensional)

หน่วยวัดทางภูมิศาสตร์ จะมีทั้งค่าทางปริมาณและคุณภาพ ความแม่นยำจะมีทั้งที่เป็นค่าสมบูรณ์ (Absolute) และค่าเชิงสัมพันธ์ (Relative)

อ่าน การวัดค่าในศาสตร์ของภูมิศาสตร์ ๒ ที่ https://www.geo2gis.com/index.php/geography/240-measure-2

 •  ติดตามสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือเด็ก ๆ หายและเริ่มต้นการค้นหา

  Read more ...
 • ฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู มีน้อยครั้งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง แล้วอะไรคือสาเหตุการเกิดฤดูกาลของไทย ทั้ง ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com