สถิติและฐานข้อมูลสาหรับนักบริหาร (Statistics and database for administrators)สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหากล่าวถึงภาพรวมงานสถิติและขบวนการดำเนินงาน รวมถึงการนำไปใช้งานสำหรับการบริหารงานในทุกระดับ

 เอกสารการนำเสนอประกอบการสอนวิชา สถิติและฐานข้อมูลสาหรับนักบริหาร (Statistics and database for administrators)สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหากล่าวถึงภาพรวมงานสถิติและขบวนการดำเนินงาน รวมถึงการนำไปใช้งานสำหรับการบริหารงานในทุกระดับ ข้อมูลสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การหาตำแหน่งข้อมูล การกระจายข้อมูล  การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ คลังข้อมูลและระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ

 

รายละเอียดประกอบด้วย

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic1.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic2.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic3.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic4.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic5.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic6.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic7.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic8.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic9.pdf

 

 • มวลสารที่อัดแน่นอยู่ระเบิดออกอย่างรุนแรง (Big Bang) ทำให้เกิดระบบสุริยจักรวาล

  Read more ...
 • แผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นขบวนการเกิดเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นดินและวัตถุต่าง ๆ บนพื้นดิน การเคลื่อนที่จะเคลื่อนบนพื้นที่ลาด

  Read more ...
 •  

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบ GIS จนกระทั้งสามารถสนับสนุนงานของ กทม. ได้มากมายในปัจจุบัน

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com