นักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว ในเมืองเชียงใหม่ 

Travelers and foreign workers in the city of Chiang Mai.

ขับรถเล่นสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่เห็นเพื่อนต่างชาติและคนไทยเล่นสงกรานต์สาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน มีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย คนต่างชาติและแรงงานต่างด้าว

During Songkran in Chiang Mai, locals and tourists joyfully splash water, uniting everyone.

สังเกตได้ว่าวันที่ 13-14 เม.ย. 59 เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวฝรั่ง และชาวจีน ส่วนวันที่ 15 เม.ย. 59 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายกลับเต็มไปด้วย..แรงงานต่างด้าว

On April 13th and 14th, 2016, Western tourists and Chinese visitors filled the streets. On the 15th, which marked the final day, the streets were filled with foreign laborers.

เมื่อไปตลาดสดใกล้บ้านที่คนทั่วไปเรียกว่าตลาดป่าข่อย พบเจอชาวต่างชาติที่เรียกว่า..แรงงานต่างด้าว..จำนวนมาก

While visiting Pa Khoi Market, also known as the local market near my home, I noticed a significant number of foreigners who were referred to as "international laborers".

 

 ทุก ครั้ง...เมื่อขับรถผ่าน พื้นที่ก่อสร้าง ร้านอาหาร พื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นที่นา พื้นที่สวนปลูกดอกไม้ หรือสวนผลไม้ พบเจอชาวต่างชาติที่เรียกว่า..แรงงานต่างด้าว..จำนวนมากเช่นกัน 

Every time I drive through areas with construction, restaurants, agricultural fields like rice paddies, flower gardens, and fruit orchards, I encounter a significant number of foreign workers, commonly referred to as international laborers.

เพราะ...เราอยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เราอยู่ในกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

Being a part of the ASEAN Community makes economic activities more convenient.

เพราะ...วันนี้ เราต้องอยู่ ต้องเห็น ต้องสัมผัส รับรู้วัฒนธรรมและวิถีของเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด และวันนี้...เราต้องแบ่งปันทรัพยากรและสาธารณูปโภคให้เพื่อบ้านใช้อย่างเต็มที่

Today, we must immerse ourselves in the culture and lifestyle of our neighbors and share our resources for the benefit of the community.

 เราแบ่งปันกันได้ แม้อีกฝ่ายจะไม่ดูแลรักษาเหมือนเราก็ตาม

We can share resources even if others don't maintain them.

ซึ่งเราก็ไม่ตื่นตระหนก ไม่ต้องวางแผนป้องกันหรือกำหนดกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคแต่อย่างใด

Yet, we remain unfazed, without the need for awareness, defensive strategies, or any prescribed guidelines for the use of resources and public utilities.

 

 

 การสะสมมลพิษ เช่น น้ำเสียและขยะ จึงเกิดขึ้นเช่นเดียวกับพื้นที่เกษตรพื้นที่เป็นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ของ อยุธยา ปทุมธานี หรืออีกหลายๆเมือง ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

The accumulation of pollutants, such as wastewater and waste, occurs similarly in agricultural areas, particularly in the fertile alluvial plains at the confluence of major rivers like Ayutthaya and Pathum Thani, as a result of industrial factories.

 

 

 

 • ผ่าช่อ สภาพภูมิสัณฐานที่เห็นเป็นชั้นดินและหินแยกออกเป็นชั้นๆ เขาว่าเป็น แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

  "The geological formation, characterized by layers of soil and rock, is referred to as the Grand Canyon of Thailand."

  Read more ...
 •  

  บทความชุด มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์คงบอกเล่ามุมมองของนักภูมิศาสตร์ได้ชัดขึ้น

  Read more ...
 • นักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว ในเมืองเชียงใหม่ 

  Travelers and foreign workers in the city of Chiang Mai.

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com