•  

  ยุคของการใช้และควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ภายใต้ความคิด ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์

  Read more ...
 •  

  ทั้งนี้ จากองค์ความรู้ ประสบการณ์และเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์มี นักภูมิศาสตร์จึงทำงานได้ทั้งในฐานะผู้ศึกษาทางพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้วางแผนและผู้ประสานงาน

  Read more ...
 •  

  พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ ๆ น้อง ๆ และครูบาอาจารย์ ในฐานะศิษย์เก่าจึงได้นำเสนอความคิดของอดีตข้าราชการสายวิชาการและสายบริหาร

  Read more ...

 แรงงานคนยังจำเป็นกว่าแรงงานเครื่องจักรกล

วันหนึ่งที่อ่านข่าว กทม. "จ้างคนเก็บขยะ 15 ล้านเปิดทางน้ำไหล 123 คลอง" พบว่า ข้อเท็จจริง

1. คนในกรุงเทพมีจำนวนมาก ทั้งที่เป็นประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้านและที่มาอาศัยในกรุงเทพโดยมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด

ข้อมูลประชากรวัยแรงงานในทะเบียนบ้าน กทม. ปี 2557

2. แม้มนุษย์ สร้าง ทำ หรือซื้อเครื่องจักรมามากมาย แต่งานบางอย่างก็จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์

3. ในขณะที่ประชากรมนุษย์กำลังจะล้นโลกและมนุษย์ก็สร้างเครื่องจักรมาทำงานแทน....แล้วจะเอาคนไปทำอะไร

4. แล้วทำไม กทม. ไม่จ้างแรงงานมนุษย์มาทำงาน หยุดซื้อเครื่องจักรราคาแพงที่ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพ มาทำงานแทนมนุษย์บ้าง....ดีกว่าไหม

 • ประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัย ขณะที่ประชากรวัยชราและประชากรวัยเด็กซึ่งเป็นวัยพึ่งพิงต้องการการเลี้ยงดูและดูแลจากวัยแรงงาน ภายใต้สภาวะประชากรวัยเด็ก”ลดลง "วัยชรา"เพิ่มขึ้น "วัยแรงงาน" พร้อมจะเลี้ยงดูและดูแลกันอย่างไร 

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com