มาเล่นสงกรานต์ถึงเชียงใหม่ คิดถึงวันเก่า ๆ ที่ใส่เสื้อม่อฮ่อมเล่นสาดน้ำรอบเมือง

Songkran festival in Chiang Mai, reminiscing about the old days when we wore the traditional 'moh hom' shirt, splashing water around the city.

Read more ...
 •  

  หยดน้ำไหลออกมาจากรากต้นไม้ ทางน้ำเล็กๆ ซากใบไม้ทับถมและซับน้ำ กรองน้ำส่งลงพื้นราบ

  Fallen leaves, which absorb and filter water into the flat plains covered droplets cascade from tree roots and small waterways.

  Read more ...
 •  ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 ถึง 12 องศาเหนือ และลองจิจูด 97 ถึง 106 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 513115 ตารางกิโลเมตร

  Read more ...
   
 • Read more ...
 • ฤดูกาลของประเทศไทย: ปัจจัยเบื้องหลังสามฤดูกาลของประเทศไทย – ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

  Thailand season: The factor behind the three seasons of Thailand – summer, rainy and winter seasons

  Read more ...
   
 • เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

  Read more ...
 •  

  จากสภาพปัญหาเรื่องการประสานสาธารณูปโภคจึงเกิดโครงการทดลองที่นำเอาระบบ GIS มาเป็นเครื่องมือจัดสร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อการทำงานร่วมกัน

  Read more ...
   
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์กับสารสนเทศภูมิศาสตร์ เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับหลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในฐานะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ถูกบรรจุเนื้อหาไว้ในวิชาเรียนในระดับมัธยมศึกษา

  Read more ...
 • ภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เป็นรากฐานให้ศาสตร์อื่นๆ เป็นศาสตร์ที่สามารถผสมผสานแนวคิดศาสตร์อื่นๆ มาแสดงเป็นปรากฏการณ์ทางพื้นที่ได้ นักภูมิศาสตร์ใช้เทคนิคการสังเกต การอธิบายภาพความจริง ศึกษาปรากฏการณ์ที่มีความแตกต่าง หลากหลายในมิติของพื้นที่

  Read more ...
   
 •  

  นักภูมิศาสตร์ควรเรียนรู้และศึกษาภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในพื้นที่โดยมุ่งเน้นศึกษาศึกษาเกี่ยวกับโลกในมิติของพื้นที่และเวลา

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

จากเรื่องเล่าของคนกรุงเทพแท้ๆ

มีโอกาสได้พูดคุยกับคนกรุงเทพแท้ๆ...ได้ฟังเรื่องราวของชีวิตในวัยเด็ก...เรื่องของชุมชนกุฎีจีน...เรื่องราวของบางลำพู...เรื่องราวและเกร็ดความทรงจำเล็กที่น่าสนใจ...ใบหน้าที่ยิ้มแย้มบอกว่ามีความสุขที่ได้เล่าเรื่องเก่าและมีคนสนใจฟังและตื่นเต้นไปกับเรื่องเล่าบางท่อนบางตอน...แน่นอนว่าเนื้อหาและอรรถรสต่างจากหนังสือที่เคยอ่านแน่นอน

เสียดาย...หากวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้หายไปกับคนกรุงเทพแท้ๆ (เมืองกรุงเทพมีแต่คนต่างจังหวัด)

นึกถึงครั้งที่ไปเที่ยวหาภรรยาที่กำลังเรียนอยู่ที่อังกฤษ... ไปเดินเที่ยวในเมืองลอนดอน...มีเส้นทางท่องเที่ยวเรียกว่าเส้นทางผับ ที่น่าสนใจคือ

 -          เป็นการเดินชมเมืองที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก

-          ไปเป็นกลุ่ม ใช้เวลาไม่นาน กำหนดเวลาเริ่มเดินทางและสิ้นสุดชัดเจน มีไกด์พาชมตลอดเส้นทาง

-          เป็นเส้นทางการเดินจากผับหนึ่งไปอีกผับหนึ่ง

-          เมื่อถึงผับแต่ละแห่งไกด์จะให้หยุดพักดื่มน้ำ ดื่มเบียร์ พักผ่อนเป็นระยะ ๆ ประมาณ 10-15 นาที หากเราจะไม่เดินต่อจะพักดื่ม กินที่ผับนั้นแค่บอกให้ไกด์รับรู้ก็จบเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น

-          ระหว่างทางเดินจากผับหนึ่งไปอีกผับหนึ่งจะหยุดชมสถานที่สำคัญเป็นระยะ ๆ เช่นเมื่อถึงบ้านพักของวิลเลียม เชกสเปียร์กวีชาวอังกฤษ ไกด์ก็จะเล่าเรื่อง เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของเชกสเปียร์ เล่าเรื่องและสร้างอารมณ์ให้เราเข้าถึงเรื่องราวเหล่านั้น ชี้ให้ดูหน้าต่างที่เชกสเปียร์ชอบมานั่งมองออกมาด้านนอก (การเล่าเรื่องและอารมณ์มีรูปแบบคล้ายกับที่ผมพังเรื่องราวจากคนกรุงเทพแท้ๆ คนนั้น)

ที่เล่ามาทั้งหมดเพราะคิดถึงเรื่องเล่าจากคนกรุงเทพแท้ๆ....

.....หากเลือกเวลา ฤดูกาล แง่มุมเรื่องราวการนำเที่ยวที่เหมาะสมแล้ว...จะเกิดผลเยี่ยม

......หากนำเรื่องเล่านั้นมากำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชมเมืองกรุงเทพบางพื้นที่ เช่น บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ บริเวณชุมชนกุฎีจีน ชุมชนบ้านบาตร ฯลฯ ได้...จะเกิดผลเยี่ยม

......หากมีไกด์ท้องถิ่นที่เป็นคนกรุงเทพแท้ๆ เป็นชาวบ้าน เป็นนักเรียน หรือเป็นนักศึกษาจากชุมชน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในพื้นที่...จะเกิดผลเยี่ยม

.....หากนำนำเรื่องเล่าจากคนกรุงเทพแท้ๆ มาปรับเป็นเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจซึมซับความเป็นท้องถิ่นคงสอดคล้องแนวคิดทางการศึกษาของไทย...จะเกิดผลเยี่ยม

.....หากชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐบาลกลาง จับมือกันมาดูแลชุมชนและคนกรุงเทพแท้ๆ...จะเกิดผลเยี่ยม  

.....หากหน่วยงานรัฐข้างต้นไม่สนใจ...ไม่พร้อมที่จะทำ...อดทนหน่อยนะชุมชนและคนกรุงเทพแท้ๆ...อย่าปล่อยให้เรื่องราวความทรงจำเล็กที่น่าสนใจหายไป....เพราะมันคือรากฐานที่มาของเมือง...เพราะเมื่อหน่วยงานรัฐสนในและมีความพร้อม...จะได้ลุกขึ้นสร้างบ้านสร้างเมืองไปด้วยกัน

 •  
 • เมื่อพิจารณาผังความสัมพันธ์ของหน่วย IT ของ กทม.กับหน่วย IT อื่นๆ ร่วมกับองค์ประกอบ IT โดยพิจาณาอย่างเป็นระบบทั้ง 4 ระบบ คือ Information Technology (IT), Communication Technology (CT), Information Science (IS) และ Information Technology Support & Service (ITSS)  จะพบสิ่งที่หน่วย IT กทม.ต้องบริหารจัดการ

  Read more ...
 •  

  เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่ได้จากแผนที่กระดาษและแผนที่ดิจิทัลหลากหลายมาตราส่วน เมื่อนำมาใช้วัดตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่ ความสูง-ต่ำ และความลาดเอียงของพื้นผิวโลก

  Read more ...
   
 • ตั้งแต่เด็กจนแก่มนุษย์อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมรอบตัว การเหลียวหันไปมอง การไขว้คว้า การเคลื่อนที่ของมนุษย์ล้วนผ่านการจดจำว่ามีอะไร อยู่ที่ไหน อย่างไร ซึ่งเราเรียกมันว่า แผนที่ในใจ (Mental Map)

  Read more ...
   
 •  

  เกิดอะไรขึ้นเมื่อแผนที่กระดาษมีสัญลักษณ์แนวทิศเหนืออยู่ 3 ทิศ อะไรกัน...

  Read more ...
 • GIS เป็น แค่เครื่องมือ ในการนำเครื่องมือชนิดนี้ไปใช้งาน จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยการประยุกต์ใช้หรือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ควรศึกษาในบ้างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  Read more ...
   
 • ปรากฏการณ์บนโลกมีทั้งที่กลมกลืนต่อเนื่องและแบ่งแยกชัดเจน การออกแบบในการสร้างและอธิบายให้เข้าใจผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าแผนที่จำเป็นต้อง....

  Read more ...