•  

  ยุคของการใช้และควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ภายใต้ความคิด ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์

  Read more ...
 •  

  ทั้งนี้ จากองค์ความรู้ ประสบการณ์และเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์มี นักภูมิศาสตร์จึงทำงานได้ทั้งในฐานะผู้ศึกษาทางพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้วางแผนและผู้ประสานงาน

  Read more ...
 • กรุงเทพมหานครใช้ IT เป็นแค่เครื่องมือ (Tools) ที่สร้างผลผลิต (Output) ที่เป็นเนื้อหาสาระ (Content) เพื่อผู้ใช้งาน 3 ส่วนคือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และ ประชาชน แล้วจริงๆ คนเหล่านี้เป็นใคร มาจากไหนบ้าง

  Read more ...


ผ่าช่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิสัณฐานที่เห็นชั้นดินและหินที่แยกออกเป็นชั้นๆอย่างชัดเจน
ผ่าช่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดเชียงใหม่ สภาพภูมิสัณฐานที่เห็นชั้นดินและหินที่แยกออกเป็นชั้นๆอย่างชัดเจน


หากไปเที่ยวชมผ่าช่อมาแล้วจะพบว่า ผ่าช่อมีลักษณะคล้ายกับแกรนด์แคนยอนขนาดเล็ก

แต่ที่มีความชัดเจนที่เห็นคือการทับถมกันของดินและหินเป็นชั้นๆ ซึ่งแต่จะชั้นจะแบ่งได้เป็นช่วงอายุ โดยบางชั้นหรือบางช่วงอายุจะเกิดกรวดหินหยาบ ๆ
บางช่วงอายุจะเป็นหินและดินระเอียด บางช่วงอายุมีทั้งหินและกรวดหยาบละเอียดผสมกันโดยดินหรือหินละเอียดจะปรากฏอยู่ชั้นล่าง

 

ดิน หิน กรวดเหล่านี้เกิดจากการพัดพาลงมาของลมและน้ำ ซึ่งพัดพาลงมาจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำและลงมาทับถมเป็นชั้นๆ อย่างชัดเจน

ลองไปชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทยที่สวยงามที่จังหวัดเชียงใหม่

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com