•  

  เกิดอะไรขึ้นเมื่อแผนที่กระดาษมีสัญลักษณ์แนวทิศเหนืออยู่ 3 ทิศ อะไรกัน...

  Read more ...
 •  

  อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร

  Read more ...

 • อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศจริงเมื่อกำหนดให้ระยะทางในแผนที่เป็น 1 หน่วย

  Read more ...

 ดังนั้น จึงเป็นข้อพิจารณาได้ว่าแผนที่กระดาษยังเป็นแผนที่ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาประเทศเชิงยุทศาสตร์ทางพื้นที่ จำเป็นต้องใช้แผนที่กระดาษเพื่อดูภาพกว้างอยู่เสมอ

จึงขอบอกไว้ ณ ที่นี้ว่า แผนที่ แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ

 

คนไทยน่าจะเรียนรู้ เข้าใจเพื่อสร้างและใช้งานแผนที่ให้เป็นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะขยายความและอธิบายในตอนต่อ ๆ ไป

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com