ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หากพิจารณาแนวคิดของระบบ GIS โดยรวมๆแล้วนักวิชาการพยายามนิยาม ระบบ GIS” เป็น 3 แนวทางตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่

ระบบ GIS ความหมายหลากหลายมุมมอง

1.       ระบบ GIS ในฐานะเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ เรียกใช้งาน ถ่ายโอนข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลปรากฏการณ์ทางพื้นที่บนโลกโดยอ้างอิงพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

2.  ระบบ GIS ในฐานะฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่อ้างอิงเกี่ยวข้องกับพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ซึ่งนำมาเข้าสู่ขบวนการจัดเก็บและ จัดการเพื่อการค้นหาและตอบคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางพื้นที่

 

3. ระบบ GIS ในฐานะระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยการนำข้อมูลที่อ้างอิงพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์มาผสมผสานวิเคราะห์ตามหลักการของศาสตร์แต่ละสาขาเพื่อแก้ปัญหาตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรนั้นๆ

 

โดยความจริงแล้วความหลากหลายของนิยามเป็นเพียงเครื่องชี้ลักษณะเฉพาะของระบบ GIS ว่าต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูล

ปรากฏการณ์ทางพื้นที่ที่อ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ และระบบที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาตามบทบาทหน้าที่องค์กร

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com