หากเป็นผู้ใช้หรือผู้ผลิตแผนที่ต้องรับรู้และเข้าใจรายละเอียดประจำขอบระวาง รายละเอียดประจำขอบระวางที่ดีจะช่วย

รายละเอียดประจำขอบระวางแผนที่บอกอะไรเรา

หาก เป็นผู้ใช้หรือผู้ผลิตแผนที่ต้องรับรู้และเข้าใจรายละเอียดประจำขอบระวาง รายละเอียดประจำขอบระวางที่ดีจะช่วยให้ใช้แผนที่เข้าใจข้อมูลในแผนที่ได้ ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ผลิตแผนที่ได้มีโอกาสสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้ได้ตรง ตามความต้องการด้วย

ตัวอย่างรายละเอียดประจำขอบระวางที่ดีสามารถเรียนรู้ได้จากรายละเอียดประจำขอบระวางของแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000

1. ชื่อชุดของแผนที่และมาตราส่วน

2. ชื่อแผ่นระวาง : ชื่อที่ตั้งตามลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ที่ระวางนั้นครอบคลุม

3. หมายเลขแผ่นระวาง : หมายเลขอ้างอิงเพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบและการจัดเก็บ การเรียกใช้

4. หมายเลขลำดับชุด

5. การจัดพิมพ์

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com