สถิติและฐานข้อมูลสาหรับนักบริหาร (Statistics and database for administrators)สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหากล่าวถึงภาพรวมงานสถิติและขบวนการดำเนินงาน รวมถึงการนำไปใช้งานสำหรับการบริหารงานในทุกระดับ

 เอกสารการนำเสนอประกอบการสอนวิชา สถิติและฐานข้อมูลสาหรับนักบริหาร (Statistics and database for administrators)สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหากล่าวถึงภาพรวมงานสถิติและขบวนการดำเนินงาน รวมถึงการนำไปใช้งานสำหรับการบริหารงานในทุกระดับ ข้อมูลสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การหาตำแหน่งข้อมูล การกระจายข้อมูล  การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ คลังข้อมูลและระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ

 

รายละเอียดประกอบด้วย

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic1.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic2.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic3.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic4.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic5.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic6.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic7.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic8.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/statistic9.pdf

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com