คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ

เอกสารการนำเสนอประกอบการสอนหัวข้อ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ กรณีศึกษาองค์การหรือหน่วยงาน ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร

รายละเอียดประกอบด้วย

 

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/Intro_Comp1_m.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/Intro_Comp2_m.pdf

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com