GEO2GIS.COM

Web site : นำเสนอเนื้อหาวิชาการ แนวคิด ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่พบเห็นในพื้นที่ นำเสนอสำหรับนักบริหาร นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไป แต่อยากให้เด็กๆ ได้มีโอกาสรับรู้ในสิ่งที่ควรรู้บ้าง

การจัดทำข้อมูลและเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการรับราชการ และการสอนหนังสือ เมื่อออกจากระบบราชการและไม่มีโอกาสสอนหนังสือแล้ว ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นไม่ควรจะติดไปกับตัวและสูญหายไป การถ่ายทอดและจัดทำ GEO2GIS.com จึงเป็นเครื่องมือถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม หากเนื้อหาและข้อความใดไม่ถูกใจด้วยจริตที่ไม่ตรงกับผู้เขียน ขอให้พิจารณาและรับรู้เจตนาข้างต้นด้วย

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com